kontaktRadana Lencova radana.lencova@icloud.com


biografie

> Studium:
1989–1994 SUPŠ v Praze (obor výstavnictví)
1994–2000 VŠUP v Praze (atelier písma a knižní grafiky u Prof. akad. mal. Jana Solpery)
1998–1999 roční stáž v atelieru fotografie (VŠUP, prof. Pavel Štecha)
1998 semestrální stáž na Akademii výtvarných umění ve Španělsku, Granada
2002–2005 VŠUP v Praze – doktorské studium (atelier písma a typografie)

> Při studiu na SUPŠ v Praze jsem pracovala zejména s prostorovými objekty v architektuře a seznamovala se s vý-tvarnými technikami výstav, jako je tvorba prostorových poutačů, sítostisk, práce se sprejem na skle atd. Některé z těchto technik jsem použila i ve své ranné volné tvorbě, kde jsem vycházela především z volné abstraktní kresby – stříkaná grafika na skle, prostorová kresba atd.
Během studia na VŠUP mě zajímaly spíše experimentální přístupy v práci s písmem, a to jak jak výtvarné (optické, světelné, fotografické), tak i čistě typografické (vlastní autorské abecedy: Bublinové písmo, Golem, Poisson, Sonáta, Mimikry atd).
V roce 1998 jsem na zahraniční stáži v Granadě začala poprvé volně experimentovat mimo rámec písma, a zaměřila se na samostudium arabského ornamentu. Vznikaly mé první výtvarné recyklace odpadu. Dá se říci, že tento způsob práce mne neopustil a stal se i mým životním krédem – využít kreativně druhotný odpadový materiál. Na tomto základu jsem realizovala i diplomovou práci „Živý ornament“ – scénografii k tanečnímu představení. Tanec se stal mojí obhajobou. Touto prací se mi otevřel velký projekt, kde výtvarně pracuji s odpadovými materiály a jehož součástí jsou i výtvarné semináře a dílny pro děti. V rámci projektu přetvářející odpad – „Vitráže pro svatyni“ jsem též pracovala v Mezinárodním kulturním Centru Egona Schieleho v Českém Krumlově.
Od roku 2000 (po absolovování VŠUP) spolupracuji s nakladatelstvím Svět jako grafický designér. Mé stěžejní práce v nakladatelství mi přinesly některá ocenění, např. Nejkrásnější české knihy, fotografické publikace roku 
a další.
V roce 2002 jsem obdržela tříměsíční zahraniční stipendium do Bernu, kde jsem pracovala na perforovaných geometrických kresbách a také na společném projektu světelných kaligrafií – „Otisky přítomnosti“ se Stanislavem Doležalem. Tyto práce byly částečně zhotoveny z odpadových materiálů. Na jaře v roce 2003 byl tento projekt vystaven v galerii VŠUP v Praze.
V doktorském studiu na VŠUP v Praze (2002–2005) jsem se zabývala tématem „Kaligrafie dnes – rukopisné písmo“, jehož součástí bylo několik experimentálních projektů s kaligrafií, evropskou i čínskou, ze které vzešlo několik samostatné výstavy (např. „Linie dechu“ – kaligrafické obrazy, 2005, Galerie Školská 28) a několik autorských knih (Rozhovory o písmu rukopisném, „Něžně ke světlu“, „Haiku“ atd.).
V rámci doktorského studia jsem navrhla nové školní psací písmo „Comenia Script“ pro základní školy, které se stalo součástí typografického projektu Comenia – české školní písmo (Brousil, Lencová, Štorm). V letošním roce nám za projekt „Comenia“ byly uděleny dvě prestižní ocenění v mezinárodní soutěži grafického designu ED AWARDS v Zürichu – zlatou medaili a Cenu poroty.
Od roku 2007 připravuji v nakladatelství Svět knihy pro svou autorskou edici „Kaligrafie“, se zaměřením na současné rukopisné písmo a kaligrafii. Poslední vydaná kniha v edici „Balíček Comenia Script“ získala v soutěži Nejkrásnější české knihy 2008 1. místo (kategorie učebnice a didaktické pomůcky).
V roce 2008 uplynulo 10 let od prvních výtvarných prací s odpadovými materiály, a u té příležitosti jsem vydala druhý katalog k projektu „Přeměna odpadu – proměna duše“, s názvem „Light Mosaic“ (v limitované sérii).  

zpět


Licence Creative Commons