comenia script®

O písmu Comenia Script

Informace pro školy

Semináře a školení

Ukázky písma

Výukové programy psaní

Didaktické pomůcky

Nejčastější dotazy

Články

Vyjádření odborníků

Ke stažení

KontaktNavštivte nové webové stránky
k projektu Comenia Script® na www.comenia-script.com

Je výuka písma Comenia Script podmíněna souhlasem rodičů?
Škola musí Comenia Script zapracovat do školního vzdělávacího programu (ŠVP). Pokud má prokazatelný doklad na to, že všichni rodiče byli se ŠVP seznámeni a upozorněni na tuto skutečnost v něm, nemusí již vyžadovat další podpis rodičů. Pokud však škola bude chtít ještě podpis rodičů zvlášť, může ho vyžadovat. Vše záleží na rozhodnutí ředitele školy.

Je nutné, aby vyučující prošel nějakým školením?
Vyučující, který by chtěl učit psací písmo Comenia Script, by měl projít školením – praktickým seminářem, jehož součástí je i testování. Po úspěšném testování dostanou učitelé osvědčení.

Kdy se budou semináře konat?
Na tento rok se plánuje několik praktických seminářů Comenia Script. Praktické semináře organizuje Studio aktivit a vzdělávání o.p.s.Přihlásit se můžete na adrese: kubice.studio@seznam.cz

Pokud je na vaší škole více pedagogů, kteří by chtěli být proškoleni, je možné domluvit praktický seminář přímo na vaší škole.

celý text

zpět


Licence Creative Commons