Živy ornament – diplomová práce na VŠUP v Praze, 2000.
Cely projekt je jakýsi osobni manifest grafického designu. Jedna se o to, aby graficky design a typografie byli co nejvíce využity ku prospěchu těla, a ne jeho mrzačeni sezením u počítace.
Aby byli využity k pohybu, tanci, radosti. "Živy ornament" je vytvořen způsobem výtvarné recyklace odpadu, který je také životním krédem autorky – využít kreativně druhotný odpadový materiál, a to zájmena cestou světla. Na tomto zaklade byla realizována i tato diplomová práce, recyklovaná světelná scénografie k tanečnímu představeni orientálních břišních tanců. Je sestavena z cca 400 kusu krabic TetraPak (od mléka, džusu, vína). Do světla a písma byl začleněn i tanec, jako nedílná součást obhajoby. Práce je proto nazvaná "Živý ornament". Obhajobou zde byla kaligrafie celého těla – orientální tanec, ale hlavni slovo melo světlo, které rozehrávalo zepředu i zezadu zavěšenou mozaiku, jejíž ústředním motivem byl jeden ze stropních ornamentu arabského hradu Alhambra.
Skladba barev a písmenek pro typografickou koláž je sestavena tak, aby se graficky doplňovala a propojila. Jednotlivé časti mozaiky jsou voleny tak, aby z krabice od mléka "Popular" nic nezbylo, a vznikl pouze modrobílý ornament s jasnou stříbrnou konstrukci. Modrobílá "tvar" mozaiky je pokus o nalezeni radu, pokus o nalezení grafické harmonie. Zadní mnohobarevná strana scény se jeví jako chaos, pestrost – mraveniště barev. Řad lze vidět jen prosvícením. Světlem, které prostupuje všemi mezerami a konturami ornamentu, a dohromady dává zářivý spojeny celek. Světelná mozaika funguje na opačném principu než skleněná vitráž. Nesviti zde plochy a barvy spojené černou konturou, ale naopak. Světelné mezery samy "spojuji" tmavé plochy a tvoří jeden velký ornament. Světlo umístěné vzadu promítalo mozaiku dopředu na bily závoj, a zároveň zvětšený dozadu na stenu i na strop, s pohyblivými siluetami tanečnic...
Radana Lencová - Živy ornament - idea projektu           Licence Creative Commons